Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1 –  SATICI BİLGİLERİ 1.1.  SATICIÜnvanı : BOLEYN CRYSTAL DANIŞMANLIK ELEKTRONİK TİCARET VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / BOLEYN CRYSTAL Adresi : SİTELER MAH GÜVERCİN 1. SOK ÜSTÜNDAĞ KONAKLARI 2. ETAP B BLOK NO:3/1 K4 Lüleburgaz/KIRKLARELİ Telefon : +905345924995 1.2. ALICI Müşteri olarak boleyncrystal.com isimli alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan isim-soy isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

MADDE 2 – SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 2.1. Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri boleyncrystal.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. 2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 2.3. Malın, ürünün, hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. 

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER 3.1. ALICI, boleyncrystal.com isimli internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 3.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 3.3. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 3.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 3.5. SATICI, sözleşmeden doğan yerine getirme yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 3.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder. 3.7. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 3.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 3.9. SATICI, elinde olmayan sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 

MADDE 4 – CAYMA HAKKI 4.1. ALICI; işbu sözleşme uyarınca ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren ondört (14) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 4.2. Cayma hakkının kullanılması için ondört (14) günlük süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) b) İade formu, c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde ürünün toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi ve yurtdışı siparişleri farketmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır. h) SATICI ürün satarken ALICI’dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez. 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 5.1. ALICI’nın satın almış olduğu ürün üzerinde cayma hakkını kullanabilmesi için satın aldığı ürünün kullanılmamış ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerin iadesi YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 5.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmaya ürünlerin iadesi de YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. (Bu ürünlere ALICI’nın siparişine istinaden yurt içinden veyahut yurt dışından ALICI’ya özel olarak temin/ithal edilen özel ürünler de dahildir.) 5.3. Ayrıca müşterilerimizin sağlığı ve hijyeni açısından ambalajı açılmış küpe ve küpe niteliğindeki aksesuarlar konusunda YÖNETMELİK GEREĞİ İADE KABUL EDİLEMEMEKTEDİR.

MADDE 6 – DEĞİŞİM HAKKI 6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç (3) gün içinde değişim yapma hakkına sahiptir. 6.2. Değişim hakkı sebebiyle değiştirilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir. 

MADDE 7 – DEĞİŞİM HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 7.1. ALICI’nın satın almış olduğu ürün üzerinde DEĞİŞİM hakkını kullanabilmesi için satın aldığı ürünün kullanılmamış ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerin değişimi YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 7.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmaya ürünlerin değişimi de YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. (Bu ürünlere ALICI’nın siparişine istinaden yurt içinden veyahut yurt dışından ALICI’ya özel olarak temin/ithal edilen özel ürünler de dahildir.) 7.3. Ayrıca müşterilerimizin sağlığı ve hijyeni açısından ambalajı açılmış küpe ve küpe niteliğindeki aksesuarlar konusunda YÖNETMELİK GEREĞİ DEĞİŞİM KABUL EDİLEMEMEKTEDİR. 

LÜTFEN DİKKAT ! *Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiçbir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz en kısa zamanda gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden SATICI – BOLEYN CRYSTAL DANIŞMANLIK ELEKTRONİK TİCARET VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. * Ülkemiz genelinde resmi olarak 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlanmış COVID-19 salgın pandemisi kısıtlamaları mücbir sebep olduğundan ALICI, SATICI’nın söz konusu satın alınan ürünlerin gönderiminde öngörülebilir gecikmeler yaşanabileceğini ve bilimum kargo şirketi kaynaklı aksaklıklarını peşinen kabul eder. SATICI tarafından kargo şirketine teslim edilmiş ürün(ler)in kargo şirketi tarafından bekletilmesi, transferi, teslimi süresinde ve esnasında yaşanan aksaklıklar SATICI’nın yükümlülüğü dahilinde DEĞİLDİR.