Mesafeli Satış Sözleşmesi


Bu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nin, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI’ya ait www.boleyncrystal.com elektronik ticaret internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

Madde 1 : TARAFLAR

1.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan   : BOLEYN CRYSTAL DANIŞMANLIK ELEKTRONIK TİCARET SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Siteler Mah. Güvercin 1. Sok. Üstündağ Konakları B Blok No:3/1 K4 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Telefon  : 0534 592 49 95

E-mail  : info@boleyncrystal.com

1.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşterinin siteye üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. SATICI, yanlış bilgi giren üyenin sorumluluğunu kabul etmez.

Madde 2 : SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Sözleşmenin konusu takı bijuteri doğal taşlardan tasarlanan el yapımı ürünler ve her türlü vücut aksesuarı.

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).

Madde 3- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 • ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.
 • İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketici’nin İNTERNET SİTESİ’nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve Tüketici (ALICI) arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.
 • SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Ürün(ler)’in İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 • SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 • Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

(Ülkemiz genelinde resmi olarak 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlanmış COVİD-19 salgını kısıtlamaları mücbir sebep olduğundan ALICI, SATICI’nın söz konusu satın alınan ürünlerin gönderiminde öngörülebilir gecikmeler yaşanabileceğini ve bilimum kargo şirketi kaynaklı aksaklıklarını peşinen kabul eder. Satıcı “Boleyn Crystal” tarafından kargo şirketine teslim edilmiş ürün(ler)in kargo şirketi tarafından bekletilmesi, transferi, teslimi süresinde ve esnasında yaşanan aksaklıklar Satıcı “Boleyn Crystal” yükümlülüğüne girmemektedir.)

 • Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 • Ürüler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 • ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda (diğer ilgili hallerde) Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, hediye çekleri, bedelsiz ürünler ve sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu imkanlar için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 • ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,
 • Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 • Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik ticari iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
 • Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği hususları konusunda bilgilendirilmiştir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER ve ÖZEL HÜKÜMLER

Genel Hükümler :

 • 1 – ALICI, madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • 2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için, mücbir sebepler istisna tutularak, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre yasal olarak ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla 30 gündür.
 • 3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • 4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 • 5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • 6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
 • 7 – SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 • 8 – SATICI tarafından satışa sunulan birçok ürün, üretici veya ithalatçı firma garantisi altındadır. Değişim işlemleri garanti veren firma tarafından yapılmaktadır ve tüm takibi SATICI tarafından yapılarak ürünün hızlı bir şekilde tekrar müşteriye geri dönüşü sağlanmaktadır. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

Özel Hükümler:

 1. Ürünler el yapımı olup iş bu sözleşme ile alıcıya bildirilmiştir. Kullanılan taşlar doğal taş olması sebebi ile fabrikasyon ürünü gibi aynı boy ve ebatta değildir. Alıcı satın aldığı ürün/ürünlerin, doğal taşın kendi yapısından kaynaklanan bu farklarını kabul ederek satın almaktadır.
 2. Doğal taşlarda (Opal, Labrodorit, Aytaşı, Kristal, Kuvars, Kaplan gözü ve akla gelebilecek sitede yer alan bütün doğal taş türleri kapsam dahilindedir.) Çalışılan ürünlerin renk yansıma parıltıları farklı ortamlarda aldığı ışık doğrultusunda değişkenlik gö Doğal taşın yapısından kaynaklanan yansımaları ve farklılıkları Alıcı alırken göz önünde bulundurmuştur.
 3. Doğal taşlardan yapılan bijuteri ürünlerini parfüm, deodorant vb. gibi kimyasal veya kozmetik ürünlerin temasından kaynaklanan hasarlardan Satıcı sorumlu değildir.
 4. Ayrıca, Alıcı-Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkının kullanamayacağını Alıcı-Tüketici peşinen kabul etmiştir.
 5. Orijinal ambalajı olmayan ürünlerin: Ambalajı açılmış, yırtılmış ve hasar görmüş ürünlerin iadesi gerçekleşmemektedir.
 6. Hijyenik ürünler: Yapısı gereği kişiye özel ürünler olup, hijyen sebebi ile bu tarz ürünlerin iadesi alınamamaktadır. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince düzenlemiş Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğindeki; Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler kapsamında olduğundan 14 (on dört) günlük Cayma Hakkı kapsamında değildir.
 7. Tüketici Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir. SATICI “Boleyn Crystal” olarak Tüketici müşterilerimizin haklı talep-şikayetleri ile ilgili her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde Alııc-Tüketici dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.
 8. Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketici’ye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin yapılmasında sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için SATICI herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen aşağıda örnek gösterilen mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;

 1. ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil),
 2. Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi   sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,
 3. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 4. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ürünlerde,

Kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde,

ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek.

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl ilan edilen değere kadar SATICI’nın mal veya hizmeti verdiği yerleşim yerinde bulunan Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, işbu Sözleşme’de ve Sözleşme Ön Bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün veya ürünlerin temel özellik ve niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını, satışa konu ürün veya ürünler ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler, cayma hakkı, kişisel bilgiler, elektronik iletişim ve diğer yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunları elektronik ortamda teyit ederek, onayladığını beyan eder.

ALICI, SİPARİŞİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 –  SATICI BİLGİLERİ 1.1.  SATICIÜnvanı : BOLEYN CRYSTAL DANIŞMANLIK ELEKTRONİK TİCARET VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / BOLEYN CRYSTAL Adresi : SİTELER MAH GÜVERCİN 1. SOK ÜSTÜNDAĞ KONAKLARI 2. ETAP B BLOK NO:3/1 K4 Lüleburgaz/KIRKLARELİ Telefon : +905345924995 1.2. ALICI Müşteri olarak boleyncrystal.com isimli alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan isim-soy isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

MADDE 2 – SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 2.1. Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri boleyncrystal.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. 2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 2.3. Malın, ürünün, hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. 

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER 3.1. ALICI, boleyncrystal.com isimli internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 3.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 3.3. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 3.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 3.5. SATICI, sözleşmeden doğan yerine getirme yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 3.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder. 3.7. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 3.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 3.9. SATICI, elinde olmayan sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 

MADDE 4 – CAYMA HAKKI 4.1. ALICI; işbu sözleşme uyarınca ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren ondört (14) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 4.2. Cayma hakkının kullanılması için ondört (14) günlük süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) b) İade formu, c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde ürünün toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi ve yurtdışı siparişleri farketmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır. h) SATICI ürün satarken ALICI’dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez. 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 5.1. ALICI’nın satın almış olduğu ürün üzerinde cayma hakkını kullanabilmesi için satın aldığı ürünün kullanılmamış ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerin iadesi YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 5.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmaya ürünlerin iadesi de YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. (Bu ürünlere ALICI’nın siparişine istinaden yurt içinden veyahut yurt dışından ALICI’ya özel olarak temin/ithal edilen özel ürünler de dahildir.) 5.3. Ayrıca müşterilerimizin sağlığı ve hijyeni açısından ambalajı açılmış küpe ve küpe niteliğindeki aksesuarlar konusunda YÖNETMELİK GEREĞİ İADE KABUL EDİLEMEMEKTEDİR.

MADDE 6 – DEĞİŞİM HAKKI 6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren üç (3) gün içinde değişim yapma hakkına sahiptir. 6.2. Değişim hakkı sebebiyle değiştirilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir. 

MADDE 7 – DEĞİŞİM HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 7.1. ALICI’nın satın almış olduğu ürün üzerinde DEĞİŞİM hakkını kullanabilmesi için satın aldığı ürünün kullanılmamış ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ürünlerin değişimi YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. 7.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmaya ürünlerin değişimi de YÖNETMELİK GEREĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR. (Bu ürünlere ALICI’nın siparişine istinaden yurt içinden veyahut yurt dışından ALICI’ya özel olarak temin/ithal edilen özel ürünler de dahildir.) 7.3. Ayrıca müşterilerimizin sağlığı ve hijyeni açısından ambalajı açılmış küpe ve küpe niteliğindeki aksesuarlar konusunda YÖNETMELİK GEREĞİ DEĞİŞİM KABUL EDİLEMEMEKTEDİR. 

LÜTFEN DİKKAT ! *Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiçbir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz en kısa zamanda gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden SATICI – BOLEYN CRYSTAL DANIŞMANLIK ELEKTRONİK TİCARET VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. * Ülkemiz genelinde resmi olarak 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeye başlanmış COVID-19 salgın pandemisi kısıtlamaları mücbir sebep olduğundan ALICI, SATICI’nın söz konusu satın alınan ürünlerin gönderiminde öngörülebilir gecikmeler yaşanabileceğini ve bilimum kargo şirketi kaynaklı aksaklıklarını peşinen kabul eder. SATICI tarafından kargo şirketine teslim edilmiş ürün(ler)in kargo şirketi tarafından bekletilmesi, transferi, teslimi süresinde ve esnasında yaşanan aksaklıklar SATICI’nın yükümlülüğü dahilinde DEĞİLDİR.